Współpraca franczyzowa drogą do sukcesu przedsiębiorców

Polski rynek był i jest atrakcyjny dla wzrostu systemów franczyzowych, głównie z powodu dużego potencjału rozwoju, czyli znacznej liczby mikro i małych przedsiębiorstw stanowiących bazę potencjalnych franczyzobiorców poszukujących możliwości rozwoju, a także rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe, szczególnie te charakteryzujące się określoną jakością i standaryzacją oferty.

W ostatnim czasie toczy się medialna debata ekspertów i przedsiębiorców o uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania franczyzy w Polsce. Uczestnicząc w trwających pracach Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców nad pierwszym Kodeksem Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy dostrzegam ogrom uwarunkowań i wyzwań w jakim funkcjonują w Polsce zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. Kodeks jest pierwszym dokumentem określającym zasady funkcjonowania systemów oraz umów franczyzowych w Polsce, stanowiącym ważny element samoregulacyjny zaakceptowany zarówno przez franczyzodawców, jak i przez franczyzobiorców.

Złożoność czynników i barier rozwoju jakie występują na polskim rynku, a także niedostateczny poziom wiedzy dot. franczyzy sprawia, że w przestrzeni medialnej pojawiają się różnorodne informacje, które często zaburzają obraz franczyzy, która jest, w założeniach, atrakcyjnym modelem biznesu zarówno dla franczyzodawców, jak i franczyzobiorców systemów. Aby franczyza spełniła swoje zadanie powinna być budowana i rozwijana w oparciu o sprawdzone strategie i modele operacyjne, a także polegać na współpracy stron – franczyzodawcy z franczyzobiorcami.

Franczyzowy model rozwoju to atrakcyjna koncepcja dla przedsiębiorców z rynkowym doświadczeniem, którzy dysponują sprawdzonym know-how, rozpoznawalną marką i szukają sposobów na powiększenie udziałów rynkowych i sieci sprzedaży. Unikalnej wiedzy o prowadzeniu firmy można nadać postać licencji franczyzowej i sprzedać ją przedsiębiorcom, którzy wykorzystają ją do otwarcia własnych biznesów. Franczyzobiorcy zyskają w ten sposób szansę wejścia na rynek przy ograniczonym ryzyku, jakie zapewnia sprawdzony model biznesowy dawcy licencji. Franczyzodawca natomiast zyska prężnych partnerów, którzy działając na własny rachunek zapewnią mu możliwość dotarcia do nowych klientów oraz dodatkowy strumień przychodów. Budowa sieci i wykorzystanie franczyzy w rozwoju przedsiębiorstwa jest strategią pozwalającą odnieść sukces rynkowy.

Bardzo istotne znaczenie ma także zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych jak budowanie efektywnych systemów franczyzowych, strategiczne zarządzanie rozwojem, ale także funkcjonowanie w systemie franczyzowym. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach edukacyjnych.

dr Marta Ziółkowska, Instytut Zarządzania SGH w Warszawie